Reprezentanci WZiE PG w Pomorskim Zespole do spraw Kobiet

24 czerwca 2021r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Pomorski Zespół do spraw Kobiet w skład którego wchodzi 22 reprezentantów z biznesu i nauki. Wśród członków znajdują się:

  • dr hab. Ewa Lechman, prof. uczelni (WZiE PG)

członkinie Rady Konsultacyjnej WZiE:

  • Dorota Sobieniecka-Kańska - Dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu
  • Małgorzata Wokacz-Zaborowska - Dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wykładowczyni programu International MBA WZiE PG:

  • Beata Ligman - trenerka/coach, właścicielka Ligmanstudio

Pomorski Zespół do spraw Kobiet działa przy Zarządzie Województwa Pomorskiego jako organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny w szczególności w zakresie monitoringu i analizy potrzeb związanych z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płac i awansu zawodowego kobiet.