V edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Konkurs obejmuje zakresem zarówno zagadnienia praktyk rynkowych  jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych, które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

 

Do konkursu można zgłaszać:

- wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2019 – 2020

- rozprawy doktorskie obronione w latach 2019 – 2020,

- prace magisterskie i licencjackie obronione w roku 2020 r.

 

 

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w terminie do 31 października 2021 r. w Biurze Rzecznika Finansowego,  Al. Jerozolimskie 87,02 – 001 Warszawa

            Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie  Rzecznika Finansowego, www.rf.gov.pl w zakładce Edukacja/Konkursy i patronaty.