Szybkie zatrudnienie i dobre zarobki. Wyniki badania losów zawodowych absolwentów WZiE

Z początkiem lipca zostały opublikowane najnowsze dane ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych. Dane pokazują, że niezależnie od daty ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu rosną, a ich wzrost jest szybszy niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania.

ELA docelowo bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. Najnowsze dane dotyczą absolwentów, którzy ukończyli studia w 2019 roku.

Absolwenci WZiE – najwyższe wynagrodzenie po kierunku…

Według tegorocznej edycji ELA wśród absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii największe wynagrodzenie otrzymują absolwenci II stopnia kierunku Analityka gospodarcza, tryb. niestacjonarny. Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wyniosła 5827,74 zł brutto.

Wśród absolwentów studiów I stopnia na WZiE najwyższych zarobków mogą oczekiwać absolwenci kierunku Zarządzanie inżynierskie. Średnia miesięcznych zarobków badanej grupy wyniosła 4663,85 zł brutto.

Brak bezrobocia po kierunku Zarządzanie oraz Analityka gospodarcza

Statystyki wskazują, że absolwenci Zarządzania I stopnia w języku angielskim oraz Analityki gospodarczej II stopnia mają pracę od razu po ukończeniu studiów.

Zestawienie kierunków i zarobków absolwentów, którzy ukończyli studia w 2019 roku na podstawie Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

 

Kierunek

Tryb

Czas poszukiwania pracy etatowej

Wynagrodzenie ogółem brutto

Bezrobocie*

Względny wskaźnik bezrobocia*

Studia

I stopnia

Ekonomia

stacjonarne,
6-semestralne

2,71 mies.

3 576,53 zł

1,04%

0,23

Zarządzanie

stacjonarne,
6-semestralne

1,5 mies.

3 769,97 zł

0%

0

Zarządzanie inżynierskie

stacjonarne,
7-semestralne

3,01 mies.

3 052,58 zł

1,55%

0,21

Analityka gospodarcza

stacjonarne,
6-semestralne

2,94 mies.

2 941,27 zł

1,60%

0,22

Zarządzanie inżynierskie

niestacjonarne, 8-semestralne

0,64 mies.

4 663,85 zł

0,72%

0,19

Studia II stopnia

Zarządzanie

stacjonarne, 4-semestralne

0,63 mies.

5 107,39 zł

2,54%

0,67

Zarządzanie

niestacjonarne, 4-semestralne

0,67 mies.

4 811,22 zł

2,78%

0,43

Analityka gospodarcza

niestacjonarne, 4-semestralne

0,32 mies.

5 827,74 zł

0%

0

 

*Bezrobocie

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 100% oznacza 1 rok.

*Względny Wskaźnik Bezrobocia

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej.

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania.

 

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA został stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.