Jean Monnet Symposium

Realna i nominalna konwergencja w UE - Czy Polska chce i może dogonić Europę?

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w latach 2016 - 2019 jest gospodarzem Jean Monnet Chair. Do tej pory w ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone były zajęcia dla studentów w tematyce Unii Europejskiej, organizowano otwarte wykłady i praktyczne warsztaty.

W tym roku głównym wydarzeniem będzie Jean Monnet Sympozjum, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2019 r.

 Sympozjum składać się będzie z seminarium oraz warsztatów poświęconych tematowi konwergencji realnej i nominalnej w Unii Europejskiej.

Omawiane będę różne aspekty konwergencji, jednakże szczególny nacisk zostanie położony na analizę konwergencji gospodarczej między Polską a Europą Zachodnią i jej implikacjami dla całej Unii Europejskiej.

 

 

  • Seminarium: Najnowsze badania dotyczące konwergencji realnej i nominalnej, 24.06.2019, 10.00 – 16.00
  • Warsztat 1: Analiza sieciowa, 25.06.2019, 9.00-12.00
  • Warsztat 2: Wykorzystanie danych z budżetów gospodarstw domowych do analizy konwergencji, 25.06.2019, 13.00 – 16.00

 

 

  • Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
  • Warsztaty oraz seminarium będą się odbywały w języku angielskim, wymagana jest podstawowa znajomość programu STATA (i/lub R). Liczba miejsc ograniczona. Wymagana rejestracja.
  • Ze względów organizacyjnych prosimy również o zarejestrowanie się na seminarium.
  • Szczegółowa agenda wydarzeń w ramach Jean Monnet Sympozjum.
  • Kontakt: jm_symposium2019@zie.pg.gda.pl

 

 

Marta Kuc-Czarnecka (Przewodnicząca)
Piotr Paradowski
Paweł Umiński
Magdalena Skulimowska
Joanna Wolszczak-Derlacz