Seminaria naukowe KNE -  2018/2019

Seminaria odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79, Gdańsk-Wrzeszcz

sala 401, czwartki 12:15 (chyba, że określono inny termin).

 

LP.

Termin

Prezentacja

Dyskusant

1.

11.10.2018

room 318/319

Mariusz Kaszubowski

Ryczałt w sieci szpitali - wnioski i rekomendacje (in Polish)

Justyna Kujawska

2.

18.10.2018

room 318/319

Hanna Adamkiewicz

Ocena metodologii pomiaru konkurencyjności międzynarodowej. Interpretacyjne pułapki rankingów według wskaźnika Global Competitiveness Index (in Polish)

Magdalena Olczyk

3.

8.11.2018

room 307

Dagmara Nikulin

Working conditions in global production networks - evidence from European countries

Aleksandra Kordalska

4.

22.11.2018

at 13.15

room 201

Karolina Tura-Gawron, Maria Siranova

Remembering component in forming consumer inflation expectations. Do the historical experiences result in inflation expectations heterogeneity in European Union member states?

Błażej Kochański

5.

29.11.2018

godz. 13.15

sala 318/319

Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Debata nt. zróżnicowania systemowego szkolnictwa wyższego (in Polish)

 

6.

13.12.2018

room 209

13.30

Paweł Umiński

Sztywność cen a siła rynkowa w polskiej gospodarce - analiza empiryczna według klasyfikacji COICOP (in Polish)

Aneta Sobiechowska-Ziegert

7.

10.01.2019

room 318

14.15

Magdalena Szuflita-Żurawska

Scholarly communication practices in the field of economics. Worldwide trends and Polish perspective

under the research grant of National Science Center, Poland: UMO-2017/27/B/HS4/01033

Ewa Lechman

8.

24.01.2019

Organization issues

 

9.

31.01.2019

15.00

We have been invited to the seminar at Gdańsk University, (room C201 WE  UG). Presentation: Brodzicki, Jurkiewicz,  Marquez-Ramos, Umiński „Patterns and determinants of the horizontal and vertical Intra-Industry Trade of regions: Panel analysis for Spain & Poland

Joanna Wolszczak-Derlacz

10.

28.02.2019

13.15

prof. Rui Dang

Spillover Effects of Local Human Capital Stock on Adult Obesity - Evidence from German Neighborhoods”

Joanna Wolszczak-Derlacz

11.

7.03.2019

prof. Edgardo Sica

The Environmental Performance of Foreign-Owned Enterprises: Evidence from Italy

Aleksandra Kordalska

12.

28.03.2019

12.15

room 318/319

Dagmara Nikulin

„False self-employment in Poland. The results from own survey study”

Ewa Lechman

13.

25.04.2019

13:15

Marta Kuc-Czarnecka

„Decomposition of HDI"

Aneta Sobiechowska-Ziegert

14.

9.05.2019

Adam Marszk

„Sustainable investment funds”

 

15. 30.05.2019

Piotr Paradowski

Inequality, poverty and child benefit: an evidence from a "natural experiment"

J. Cz. Ossowski

16.

6.06.2019

prof. Filippo Reganati

Outward FDI Spillovers from Inward FDI: Evidence from Italian firms

Karolina Tura-Gawron

17.

24.06.2019

25.062019

Jean Monnet Symposium

Jean Monnet Workshop I

Jean Monnet Workshop II

Jean Monnet Lectures