Plan zebrań Katedry Przedsiębiorczości na semestr letni 2021 oraz semestr zimowy 2021/2022

 

data

nazwisko

temat

 1

25 marzec 2021 r. godz.13.00

prof. Łukasz Sienkiewicz

mgr Jakub Golik 

Informacja o aktualnych grantach – gdzie i o jakie środki można aplikować

Modelling Expected Utility Function of Career Choice Problem among students – aktualny stan zaawansowania rozprawy doktorskiej

  2

15 kwiecień 2021 r., godz. 14.30

prof. Przemysław Banasik
prof. Małgorzata Porada – Rachoń (USz)
prof. Sylwia Morawska (SGH)

dr Małgorzata Godlewska (SGH)

Wspieranie przedsiębiorczości w sytuacjach kryzysowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 3

6 maj 2021 r., godz. 13.00

mgr Magdalena Licznerska

dr Marita McPhilips

Innowacje nietechnologiczne – wyniki projektu SNOwMan

 4

20 maj 2021 r., godz. 13.00

 

 

  5

10 czerwiec 2021 r., godz. 13.00

 

 

  6

1 lipiec 2021 r., godz. 13.00

 

 

  7

23 wrzesień 2021 r., godz. 13.00

 

 

8

14 październik 2021 r., godz. 13.00

dr Beata Krawczyk – Bryłka 

Zarządzanie zespołami wirtualnymi – koncepcja pracy habilitacyjnej 

9

4 listopad 2021 r., godz. 13.00

dr Anita Richert - Kaźmierska

Polityka senioralna – aktualne kierunki

10

25 listopad 2021 r., godz. 13.00

 

 

11

16 grudzień 2021 r., godz. 13.00

 

P