Kierownicy programów dla kierunków:

 

 • Zarządzanie inżynierskie i Zarządzanie II stopnia – dr inż. Marzena Grzesiak
 • Analityka gospodarcza I stopień, II stopień i II stopień ang. – dr Justyna Kujawska
 • Zarządzanie (programy anglojęzyczne) I i II stopień – dr Paweł Ziemiański
 • Ekonomia I stopień – dr Aleksandra Kordalska
 • Inżynieria danych I stopień – dr inż. Anna Trzaskowska

 

Pełnomocnicy Dziekana:

 • dr Katarzyna Kubiszewska - pełnomocnik Dziekana ds. systemu ANTYPLAGIAT
 • dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG - pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
 • dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG -pełnomocnik Dziekana ds. konsultacji prawnych
 • dr inż. Jan Kreft, prof. PG -pełnomocnik Dziekana ds. strategii
 • dr inż. Karol Flisikowski - pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju e-learningu
 • dr Danuta Rusiecka - pełnomocnik Dziekana ds. katalogu ECTS
 • dr Marta Kuc-Czarnecka - pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji AMBA
 • dr Katarzyna Stankiewicz - pełnomocnik ds. mobilności
  i Wydziałowy koordynator programu ERASMUS +
 • mgr inż. Elżbieta Karwowska - pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji CEEMAN i ds. współpracy z organizacją Principle for Responsible Management Education  (PRME)
 • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska - pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Regionalnej
  i Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

 

 • dr Edyta Drajska - koordynator ds. praktyk
 • dr Karolina Tura-Gawron – pełnomocnik Rektora ds. akredytacji AACSB

Zespół ds. akredytacji AACSB:

 • dr Karolina Tura-Gawron - przewodnicząca
 • dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG
 • dr Marta Kuc-Czarnecka
 • dr inż. Marita McPhillips
 • mgr Barbara Jacewicz
 • mgr inż. Mariusz Krzyżanowski

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. PG (prodziekan ds. organizacji studiów)
 • dr hab. inż. Aleksandra Parteka (kierownik studiów doktoranckich
 • Kierownicy programów dla kierunków
 • dr Barbara Geniusz-Stepnowska (dyrektor studiów MBA)
 • Przedstawiciel WRS (Michał Żmudowski)
 • Przedstawiciel doktorantów
 • Przedstawiciel interesariuszy (dr inż. Joanna Czerska)

 

Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się:

Analityka Gospodarcza:

 • dr hab. Błażej Prusak, prof. PG
 • dr Katarzyna Kubiszewska
 • dr Aleksandra Kordalska

Zarządzanie:

 • dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. PG
 • dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof. PG
 • dr inż. Marzena Grzesiak

Zarządzanie Inżynierskie:

 • dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG
 • dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG
 • dr inż. Krzysztof Redlarski

Ekonomia:

 • dr hab. Ewa Lechman
 • dr Aniela Mikulska
 • dr inż. Piotr Figura

 

Komisja ds. Oceny NA:

 • dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG - prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Krystyna Gomółka
 • dr hab. Ewa Lechman, prof. PG
 • dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG

 

Komisja ds. Wsparcia Finansowego Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG - przewodniczący
 • dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG
 • dr Tomasz Janowski, prof. PG
 • dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG

 

Komisja ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku:

 • dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 • dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG

 

 

Komisja dot. podziału środków dla Młodych Pracowników i doktorantów:

 • dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG - przewodniczący
 • dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG
 • mgr Piotr Kasprzak – przedstawiciel doktorantów

 

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów:

 • prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz - przewodnicząca
 • dr hab. Anna Drapińska, prof. PG
 • dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG

 

Wydziałowa Komisja Doktorancka:

 • dr hab. inż. Aleksandra Parteka – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
 • prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz
 • dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG
 • mgr Jakub Golik – przedstawiciel doktorantów

 

Rada Programowa:

 • dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prodziekan ds. organizacji studiów - przewodniczący
 • Kierownicy programów dla kierunków:
 • Zarządzanie inżynierskie i Zarządzanie II stopnia – dr inż. Marzena Grzesiak
 • Analityka gospodarcza I stopień, II stopień i II stopień ang. – dr Justyna Kujawska
 • Zarządzanie (programy anglojęzyczne) I i II stopień – dr Paweł Ziemiański
 • Ekonomia I stopień – dr Aleksandra Kordalska
 • Inżynieria danych I stopień – dr inż. Anna Trzaskowska
 • Przedstawiciel interesariuszy – dr inż. Joanna Czerska
 • Przedstawiciel studentów – Michał Żmudowski
 • Sekretarz – mgr inż. Joanna Gruźlewska

 

Przedstawiciele WZiE do Rady Programowej dla kierunku Inżynieria Danych:

 • dr hab. Błażej Prusak – Kierownik Katedry Finansów
 • dr hab. Dariusz Dąbrowski – Kierownik Katedry Marketingu
 • prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz – Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Przemysław Banasik – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości
 • dr hab. Andrzej Lisak – Kierownik Katedry Filozofii i Metodologii Nauk
 • dr Tomasz Janowski – Kierownik Katedry Informatyki w Zarządzaniu
 • dr hab. Inż. Andrzej Szuwarzyński – Prodziekan ds. organizacji studiów
 • dr inż. Anna Trzaskowska – Kierownik programu na kierunku Inżynieria danych
 • Michał Żmudowski - Przedstawiciel studentów