Jean Monnet Symposium

Realna i nominalna konwergencja w UE - Czy Polska chce i może dogonić Europę?

 

24 czerwca 2019 godz. 10:00 – 15:45
Seminarium

 

10:00 – 11:30 Sesja I, sala 318/319

Prowadząca: Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska)

 

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

 

12:00 – 13:00 Goście specjalni, sala 318/319

Prowadzący: Piotr Dominiak (Politechnika Gdańska)

 • Massimiliano Mascherini (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) “Economic and social convergence in the European Union
 • Aleksander Surdej (Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD) “Regulatory Institutions and their Role in Promoting Productivity Growth”

 

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

 

13:15 – 14:30 Sesja II, sala 318/319

Prowadząca: Dorota Ciołek (Uniwersytet Gdański)

 

14:45 – 15:45 Obiad

 

25 czerwca 2019 godz. 09:00 – 16:00
Warsztaty

 

09:00 – 12:00 Analizy sieciowe, prowadzący: Luca De Benedictis (University of Macerata), sala 214

Krótki opis kursu:

Analiza sieci koncentruje się na zależnościach pomiędzy jednostkami, które są przedmiotem badania i analizuje je wykorzystując narzędzia typowe dla  teorii grafów. Niniejszy kurs jest wprowadzeniem w tematykę sieci społecznych, a zagadnienia, jakim poświęcone zostanie najwięcej uwagi to pomiar, gromadzenie i analiza danych oraz wizualizacja sieci. W końcowej części kursu przedstawione zostaną również statystyczne techniki wnioskowania. Praca bazować będzie na przykładach zaczerpniętych z ekonomii, nauk politycznych i socjologii, a uczestnicy będą dyskutować i wykonywać  ćwiczenia. Kurs ma charakter praktyczny, a zadania będą wykonywane przy pomocy bibliotek R oraz RStudio.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ogólne wprowadzenie do analizy sieci społecznych
 • Typy sieci
 • Dane wykorzystywane w analizie sieci
 • Wizualizacja sieci
 • Centralni łącznicy
 • Spójność sieci
 • Podział grafu
 • Modele statystyczne dla danych wykorzystywanych w analizie sieci

Uczestnictwo:

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy prowadzą badania lub są interesowani analizą sieci, a w szczególności do studentów statystyki, ekonomii, politologii i socjologii. Wymogiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest podstawowa wiedza ze statystyki. Znajomość środowiska R i RStudio jest mile widziana, jednak nie jest konieczna.

 

12:00 – 13:00 Lunch

 

13:00 – 16:00 Wykorzystanie danych z budżetów gospodarstw domowych do analizy konwergencji, prowadzący: Piotr Paradowski (Luxembourg Income Study, Politechnika Gdańska), sala 214

Krótki opis kursu:

Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD) są wykorzystywane w wielu badaniach empirycznych poświęconych szerokiemu zakresowi zagadnień związanych ze standardami życia ludności. Podczas tego warsztatu zastosujemy do mikrodanych BBGD to, co znane jest jako konwergencja bezwzględna i warunkowa w literaturze dotyczącej wzrostu gospodarczego, oraz bezwzględną i warunkową mobilnością dochodową w literaturze mikroekonomicznej. Dowiemy się, jak analizować stopień przemieszczania się gospodarstw domowych w dystrybucji dochodów oraz które cechy gospodarstw domowych wnoszone na rynek pracy, zmniejszają lub zwiększają nierówności między nimi. Ponieważ badania budżetów gospodarstw domowych zazwyczaj nie mają wymiaru panelowego, zapoznamy się z metodami pseudo-panelowymi do oceny konwergencji dochodów. Podczas gdy główny nacisk zostanie położony na dochody gospodarstw domowych, omówimy również konwergencje w zachowaniach konsumpcyjnych, a także konwergencję rozkładu dochodów w regionach administracyjnych (województwach). Głównym celem tego warsztatu jest zapoznanie się z metodami, które można zastosować do dowolnej analizy konwergencji przy braku danych panelowych.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zarządzanie danymi z badań budżetów gospodarstw domowych (nacisk na polskie dane BBGD)
 • Metody pseudopanelowe
 • Szacowanie (estymacja statystyczna) bezwzględnej i warunkowej konwergencji zarobków

Uczestnictwo:

Warsztat jest skierowany do wszystkich osób zaangażowanych lub zainteresowanych analizą konwergencji z perspektywy mikroekonomii, zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się badaniami ekonomiczno-społecznymi oraz studentów statystyki, ekonomii, nauk politycznych i socjologii. Warsztaty będą realizowane poprzez sesje laboratorium komputerowego; wymagana jest podstawowa znajomość oprogramowania Stata.